Thủ tục cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất - Cục Hoá Chất Bộ Công Thương
Đang Tải Dữ Liệu...
Results 1 to 3 of 3

Thread: Thủ tục cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất - Cục Hoá Chất Bộ Công Thương

 1. #1
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  440
  Thanks
  0
  Thanked 29 Times in 19 Posts

  Default Thủ tục cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất - Cục Hoá Chất Bộ Công Thương

  I. Đơn vị chủ tŕ: Cục Hoá chất – Bộ Công Thương

  II. Cơ sở pháp lư:

  - Luật Hoá chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2;

  - Nghị định số 108/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

  - Thông tư 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn hoá chất.

  III. Hồ sơ thủ tục hành chính:

  1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Giấy phép đăng kư kinh doanh

  - Bản sao hợp lệ đồng nhập khẩu;

  - Phiếu an toàn hoá chất (bản tiếng nguyên gốc hoặc tiếng anh + bản tiếng việt);
  - Bản khai báo hoá chất nguy hiểm có chữ kư của người đứng đầu cơ sở hoạt động hoá chất;

  - Bản sao tờ khai hải quan

  2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

  IV. Tŕnh tự thực hiện

  - Các tổ chức đề nghị xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) – 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

  - Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.


  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Hóa chất thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Hóa chất cấp giấy xác nhận cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Hóa chất trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rơ lư do không cấp.

  - Tổ chức nhận Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện.

  V. Lệ phí: Không

  VI. Thông tin liên hệ:

  - Họ tên: Đỗ Thanh Hà

  - Địa chỉ cơ quan:Cục Hoá chất, số 91, Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  - Số điện thoại cơ quan:04.22205118

  - Địa chỉ email: hadt@moit.gov.vn

  VII. Sơ đồ quy tŕnh

  View more latest threads same category:


 2. The Following User Says Thank You to Dịch Vụ Ngân Hàng For This Useful Post:

  vietxnk (07-28-13)

 3. #2
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  440
  Thanks
  0
  Thanked 29 Times in 19 Posts

  Default

  Thủ tục khai báo hóa chất theo điều 18, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 10 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

  1. Cơ quan tiếp nhận khai báo

  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo thuộc địa bàn quản lư.

  Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ khai báo của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo.

  2. Hồ sơ khai báo

  Tổ chức, cá nhân khai báo lập (02) bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau:

  a) Bản khai báo hóa chất theo mẫu do Bộ Công Thương quy định;

  b) Đối với hóa chất là hóa chất nguy hiểm, hồ sơ khai báo phải kèm theo Phiếu an toàn hóa chất Tiếng Việt và bản tiếng nguyên gốc hoặc tiếng Anh.

  Trường hợp hóa chất đă được khai báo trước đó, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất nguy hiểm không phải nộp lại Phiếu an toàn hóa chất.

  3. Thời gian khai báo

  a) Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo có trách nhiệm khai báo bằng văn bản đến Sở Công thương trước ngày 31 tháng 01 hàng năm;

  b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm khai báo bằng văn bản đến Bộ Công Thương trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông quan hóa chất. Xác nhận đă khai báo hóa chất của Bộ Công Thương là một điều kiện để tổ chức, cá nhân được nhập khẩu hóa chất lần tiếp theo. Bộ Công Thương quy định mẫu phiếu xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu;

  c) Sở Công thương lập sổ quản lư khai báo và tổng hợp t́nh h́nh, kết quả khai báo về hóa chất của địa phương, định kỳ tháng 3 hàng năm báo cáo Bộ Công Thương.

  4. Các trường hợp miễn trừ khai báo

  a) Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu một lần phục vụ an ninh, quốc pḥng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp;

  b) Hóa chất sản xuất, nhập khẩu dưới 100kg một năm không thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh và các Danh mục hóa chất được kiểm soát theo công ước quốc tế.

  5. Bộ Công Thương chủ tŕ, phối hợp với các Bộ quản lư ngành xây dựng hệ thống quản lư tiếp nhận thông tin khai báo, báo cáo hóa chất qua mạng điện tử trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

 4. The Following User Says Thank You to Dịch Vụ Ngân Hàng For This Useful Post:

  vietxnk (07-28-13)

 5. #3
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  440
  Thanks
  0
  Thanked 29 Times in 19 Posts

  Default

  BỘ CÔNG THƯƠNG
  _______
  Số: 2527/BCT-HC
  V/v Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm


  CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________

  Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

  Theo Điều 43 của Luật Hóa chất và Điều 18 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo thuộc địa bàn quản lư, Bộ Công thương tiếp nhận hồ sơ khai báo của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các Hóa chất thuộc danh mục phải khai báo đồng thời chủ tŕ phối hợp với các Bộ quản lư ngành xây dựng hệ thống quản lư tiếp nhận thông tin khai báo, báo cáo hóa chất qua mạng điện tử trước ngày 31 tháng 12 năm 2010

  Trong khi chờ đợi xây dựng hệ thống quản lư tiếp nhận thông tin khai báo, báo cáo qua mạng điện tử, Bộ Công thương và các Sở Công thương các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ khai báo theo quy định tại mục B của Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất.

  Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-BCT ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất, từ ngày 01 tháng 04 năm 2009 Cục Hóa chất thuộc Bộ Công thương sẽ xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu như "Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm" kèm theo

  Đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo cho Hải quan các cửa khẩu để thực hiện.

  KT.BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Lê Dương Quang 6. The Following User Says Thank You to Dịch Vụ Ngân Hàng For This Useful Post:

  vietxnk (07-28-13)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
VNEXIM FORUM PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
Diễn đàn được Xây dựng và Phát triển bởi tất cả các Thành viên VNExim Forum
BQT không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của Thành Viên đăng tải
Liên hệ email: tuvanxuatnhapkhau@gmail.com, Hotline: 0903247555, Quản trị: Vũ Chấn Nam

Liên Kết: Diễn Đàn Cà Phê Việt | Vinhomes Gallery | Chung cư Vincity | Vincity | Vinhomes Bắc Ninh | Vincity Nha Trang | Vincity Gia Lâm | Vincity Hưng Yên | Vincity Tây Mỗ | Vincity Đại Mỗ | Vinhomes Smart City | Vincity Đan Phượng | Xuân Mai Complex | Vincity Hà Tĩnh | Vincity Hà Tĩnh | Vincity Quận 9 | Vincity Tây Mỗ Đại Mỗ | Chung cư Vincity | Vincity Nha Trang | Vincity Thanh Hóa | Vincity Thanh Tŕ | Vincity Nha Trang | Vincity B́nh Chánh |