84.26 - cần cẩu của tầu; cần trục và cần trục dùng dây cáp; khung thang nâng di động, cần trục xếp dỡ hàng, giàn cầu trục, giá đỡ có khung nâng di động
- Cần trục vận chuyển trên không, xe tải cần cẩu, khung nâng thang di động, giàn cẩu trục:
8426.11 -- Cần trục vận chuyển trên không, xe tải cần cẩu, lắp cố định
8426.12 -- Khung nâng thang di động có lốp, giá đỡ và xe tải có lắp cần cẩu
8426.19 -- Loại khác
8426.20 - Cần cẩu trục tháp
8426.30 - Cần cẩu có bệ đỡ
- Các loại máy và thiết bị khác, loại tự hành
8426.41 -- Loại chạy bằng bánh lốp
8426.49 -- Loại khác
- Các loại máy và thiết bị khác:
8426.91 - Được thiết kế để được lắp trên một xe vận tải đường bộ
8426.99 -- Loại khác
Nhóm này bao gồm một số lượng lớn các thiết bị nâng hoặc di chuyển hàng hoá dưới tác động không liên tục.
Các thiết bị tự hành và các thiết bị di động khác
Trừ một số dạng đặc biệt được nêu ở dưới đây, được gắn trên các động cơ tải tự hành thuộc Phần XVII, nhóm này cũng bao gồm các thiết bị cố định và các thiết bị di động, kể cả loại tự hành.
Sau đây là những loại thiết bị không thuộc nhóm này:
a/ Các thiết bị được lắp ráp trên các loại phương tiện thuộc Chương 86.
Tất cả các loại thiết bị và máy nâng hoặc di chuyển hàng hoá được xếp trong nhóm 86.04 khi chúng được gắn trên các toa tầu, có thể được nối với một đoàn tầu chạy trên một tuyến đường sắt, bất kể muc đích sử dụng của chúng. Theo quy tắc chung, đó là trường hợp của các loại cần trục lắp trên các toa tầu phục vụ trên các tuyến đường sắt (ví dụ: dùng để lắp đặt hoặc tháo dỡ đường ray) và các toa tầu chở cần cẩu phục vụ cho viễ bốc dỡ hàng tại sân nhà ga. Các thiết bị tự hành dùng để bảo hành và sử dụng trong các dịch vụ khác trong ngành đường sắt cũng được xếp trong nhóm 86.04. Ngược lại, được xếp vào nhóm này gồm các thiết bị và máy nâng hoặc di chuyển hàng hoá lắp trên các khung đơn giản, trên các bệ hoặc xe đẩy, không hoàn toàn thuộc các phương tiện chạy trên đường sắt. Thông thường, đó cũng có thể là loại cần trục chạy trên đường ray, được sử dụng trong các công trường xây dựng, xưởng khai thác đá....vv.
b/ Các loại máy được lắp trên máy kéo hoặc các phương tiện vận tải thuộc Chương 87.
1/ Các thiết bị lắp trên máy kéo.
Một số bộ phận của các động cơ thuộc nhóm này hoặc thuộc nhóm 84.31 được lắp trên máy kéo được thiết kế chủ yếu để kéo hoặc đẩy động cơ, phương tiện hoặc hàng hoá khác, nhưng được trang bị các bộ phận làm việc đơn giản giống như máy kéo dùng trong nông nghiệp. Các bộ phận đó tạo nên một thiết bị bổ sung để hoàn thành các công việc đặc biệt. Loại thiết bị này nh́n chung tương đối nhẹ và có thể được lắp hoặc thay đổi ngay trên công trường tuỳ theo mục đích sử dụng. Trong trường hợp này, các bộ phận vẫn thuộc nhóm 84.31, ngay cả khi chúng được nêu cùng với máy kéo- dù được lắp ráp hoặc không trên máy kéo- trong khi đó máy kéo với bộ phận phụ được xếp riêng biệt trong nhóm 87.01.
Ngược lại, nhóm này vẫn bao gồm các loại máy và thiết bị tự hành, trong đó bệ của động cơ, các bộ phận điều khiển, các bộ phận làm việc cũng như các bộ phận vận hành được thiết kế đặc biệt để tạo nên một tổng thể cơ khí đồng nhất. Loại này chủ yếu liên quan đến một bệ gần giống máy kéo, nhưng có thiết kế đặc biệt, đă được lắp ráp và củng cố để tạo nên một động cơ thống nhất có thể thực hiện đồng thời nhiều chức năng đă nêu trong nhóm này (như nâng, di chuyển....). Các bệ loại này, tuy được tŕnh bày riêng, nhưng vẫn thuộc nhóm này, được coi như các dụng cụ không hoàn chỉnh nhưng mang các đặc tính của máy hoàn chỉnh. Các bệ đó có thể thuộc nhiều nhóm từ 84.25 đến 84.30 tuỳ theo bộ phận hay dụng cụ mà chúng sẽ được lắp ráp vào theo quy định của Chú giải 3 của Phần này hoặc theo quy tắc chung thuộc diễn giải 3 c/.
Một số chi tiết cụ thể có thể cho phép phân biệt sự khác nhau giữa các loại máy kéo thuộc nhóm 87.01 và bệ của động cơ thuộc Chương này, được nêu trong Chú giải của nhóm 87.01.
2/ Các thiết bị được lắp ráp trên các loại khung của xe tải hoặc các phương tiện vận tải.
Một số thiết bị nâng hoặc di chuyển (ví dụ: cần trục thông thường, cần trục nâng loại nhẹ....) thường được lắp ráp trên một khung xe tải hoặc một ô tô có ít nhất các bộ phận cơ khí sau: động cơ đẩy, hộp số và bộ phận điều tốc, bộ phận định hướng và phanh. Toàn bộ các bộ phận này được xếp trong nhóm 87.05 như các loại xe chuyên dùng, và động cơ nâng hoặc hoặc di chuyển được lắp đơn giản trên phương tiện vận chuyển hoặc cùng với phương tiện này tạo nên một thiết bị cơ khí đồng nhất, ngoại trừ trường hợp các loại xe được thiết kế đặc biệt để dùng trong vận chuyển thuộc nhóm 87.04.
Tuy nhiên, loại này cũng bao gồm các thiết bị tự hành đơn giản, trong đó có một hoặc nhiều cơ chế đẩy hoặc điều khiển đă nêu ở trên và được lắp trong ca bin của động cơ nâng hoặc di chuyển (thông thường đó là một chiếc cần trục) được lắp trên một khung có bánh, ngay cả khi chúng có thể di chuyển trên đường bằng chính các bộ phận của chúng.
Các loại cần trục thuộc nhóm này thường không thể tự di chuyển hoặc chỉ di chuyển trong khoảng cách hạn chế và đó chỉ là chức năng phụ so với chức năng chính là nâng hàng.
c/ Các thiết bị được lắp ráp trên các động cơ nổi thuộc Chương 89.
Tất cả các động cơ nâng hoặc di chuyển (cần trục, cần cẩu trên tàu...) được lắp trên các cầu nối hoặc động cơ nổi, có hay không một thiết bị đẩy, được xếp trong Chương 89.
thiết bị đa chức năng
Nhiều loại máy được thiết kế để thực hiện những chức năng khác của các loại máy thuộc các nhóm 84.29 hoặc 84.30(như đào, lấp đất, khoan,...) và một số chức năng của các loại thiết bị thuộc nhóm này hoặc thuộc các nhóm 84.25, 84.27 hoặc 84.28 (như nâng, di chuyển...). Những loại máy này được phân loại theo đúng với Chú giải 3 của Phần này, hoặc theo quy định chung của diễn giải 3 c/. Loại tiêu biểu nhất là xẻng cơ khí và máy xúc kiểu gầu treo (dragelines), có thể được sử dụng giống như cần trục (ví dụ: bằng cách thay đổi cần trục hoặc thay bằng gầu của máy xúc bằng một chiếc móc hoặc móc nâng), các loại máy xúc đất và đặt ống hoặc dỡ ống trên công tŕnh làm kênh.
* * *
Tuy nhiên, các loại thiết bị nâng, xếp, dỡ hoặc di chuyển, được thiết kế để lắp trên các máy hoặc thiết bị khác nhau, hoặc có thể được lắp trên các động cơ vận tải thuộc Phần VVII, cũng được xếp trong nhóm này khi chúng được nêu riêng biệt.
* * *
Phần lớn các động cơ thuộc nhóm này thường có ṛng rọc, tời và kích và kết cấu kim loại chiếm một tỷ lệ lớn trong thành phần của chúng.
Các bộ phận tĩnh của các kết cấu (ví dụ: giá đỡ có khung nâng, cần cẩu trục...) được xếp trong nhóm này nếu được nêu cùng với thiết bị nâng hoặc di chuyển khác.
Khi được nêu riêng biệt, chúng sẽ được xếp trong nhóm 84.31 khi chúng có thêm các bộ phận cơ khí (ví dụ: bánh, ṛng rọc, rănh trượt, đường ray....) cần thiết cho chuyển động của các bộ phận di động của một chiếc máy hoàn chỉnh hoặc nếu chúng được điều chỉnh để có thể lắp các bộ phận đó; trong trường hợp ngược lại, chúng được xếp trong nhóm 73.08.
Nhóm này bao gồm:
1/ Cần cẩu trên tàu, gồm một cánh tay đ̣n trục cẩu, xoay dựa trên một thân cố định, trục cẩu có thể nâng lên hoặc hạ xuống nhờ hệ thống dây néo với cần trục và ṛng rọc tại hai đầu (xem phần giới thiệu của Chú giải này đối với cần cẩu được lắp trên bến cảng hoặc trên tàu).
2/ Cần trục, dùng để nâng hoặc di chuyển theo chiều thẳng đứng các vật nặng; loại này chủ yếu gồm một cánh tay cần trục thẳng đứng hoặc nghiêng, ở phía đầu có một ṛng rọc kéo cáp nâng nhờ sức kéo của tời, trục cẩu có thể gồm nhiều đoạn để có thể nâng ở các tầm khác nhau và nâng nhanh hơn, bệ của nó có thể là một cột trụ cố định, có thể rất cao (cần cẩu trên tháp trục) (xem phần giới thiệu của Chú giải này đối với các loại toa tầu chở cần trục, xe có lắp cần trục và cần trục trên cầu cảng).
3/ Cần trục trên bệ đỡ, thường được sử dụng tại các cảng biển, phần bệ gồm có bốn chân đỡ, trượt trên đường ray và vắt qua 1 hay nhiều đường sắt khác nhau.
4/ Cần trục dùng dây cáp, được sử dụng để nâng và di chuyển di chuyển hàng hoá với một hoặc nhiều dây cáp quay quanh một trục tời nâng và được đỡ bởi các cột cố định hoặc xoay di động; loại này chủ yếu được sử dụng trong các công trường xây dựng (xây dựng đập nước, cầu...), các xưởng khai thác....
5/ Cần trục cầu, có các bệ đỡ di chuyển trên đường ray, đỡ qua một nhịp, ṛng rọc hoặc tời nâng di động trên một quăng đường bằng chiều dài của cầu. Loại này cũng gồm các cần trục h́nh cầu và các thiết bị tương tự được sử dụng trong các ḷ phản ứng hạt nhân dùng để nạp hoặc xả nhiên liệu.
6/ Cầu di động và giá đỡ có khung nâng di động, với một nhịp mà phần đầu được đặt lên đường ray được xếp thẳng đứng trên các rầm đặt trên hai bức tường song song hoặc trên hai sườn kim loại thích hợp.
7/ Cần trục dỡ, đặt cố định hoặc không trên các đường ray, đôi khi có chiều dài rất lớn có thể gồm nhiều đoạn, với một nhịp nhô ra phía trên của cảng hoặc vùng dỡ hàng, chúng được gắn một động cơ nâng trên xe kéo và có thể di chuyển dọc cần trục; ngoài ra c̣n có một số loại đặc biệt, dùng để di chuyển các tảng đá lớn hoặc nâng, xếp công ten nơ dùng trong xây dựng đường biển.
8/ Cần trục di động bằng lốp, chủ yếu dùng để di chuyển công ten nơ. Các động cơ thuộc loại này có thể là loại tự hành với điều kiện ngay từ đầu chúng đă được thiết kế như vây, hoặc chúng có thể di chuyển khi nâng hàng hoá trong khoảng cách ngắn; đó có thể là trường hợp của các cần trục có hai chân trụ thẳng (theo kiểu xếp lồng với nhau), mỗi trụ được xếp lên một bánh và được nối với phần trên của chúng bằng một trục thẳng đứng được dùng như cột trụ.
9/ Khung thang nâng kỵ sĩ, gồm có một khung kiểu kỵ sĩ, thường có chân trụ kèm theo để có thể điều chỉnh độ cao. Khung này được lắp trên bốn bánh, hoặc nhiều hơn, được kéo bằng động cơ và có bộ phận lái để chúng có thể đi ṿng.
Chúng có cấu tạo đặc biệt cho phép di chuyển bên trên hàng hoá, và nâng hang hoá lên nhờ sự giúp đỡ của móc thích hợp, được đặt giữa các bánh, sau đó di chuyển trong một khoảng cách ngắn rồi đặt xuống. Một số loại dụng cụ này có chiều rộng và chiều dài thích hợp cho phép chúng di chuyển trên phương tiện vận tải để nâng hoặc hạ hàng hoá xuống.
Khung thang di động thường được sử dụng trong các nhà máy, kho hàng, hải cảng, sân bay để bốc dỡ hàng hoá có kích thước lớn (thep h́nh cây gỗ, gỗ cưa, các mảnh lớn....) hoặc xếp công ten nơ lại một chỗ.
10/ Xe có lắp cần cẩu, thường được thiết kế để di chuyển hàng trong khoảng cách ngắn trong các nhà máy, kho hàng, hải cảng, sân bay và chủ yếu gồm một cần trục nhẹ, được lắp trên một khung giống như xe tải kéo, thường có h́nh dáng của xe ḥm, trong khoảng cách giữa trục và chiều rộng của đường phải thích hợp để tránh va đập.
Các bộ phận
Theo các quy tắc chung về phân loại các bộ phận (xem phần Khái quát của Phần này), các bộ phận của các thiết bị thuộc nhóm này được xếp trong nhóm 84.31.
* * *
Nhóm này không gồm các loại xe tải chở cẩu thuộc nhóm 87.05.

View more latest threads same category: