85.45 - Điện cực than, chổi than, than dùng cho đèn và dùng làm pin và các mặt hàng bằng grafit hoặc than khác, chứa hoặc không chứa kim loại cho việc sử dụng điện.
- Điện cực
8545.11 - - Loại sử dụng cho ḷ nung
8545.19 - - Loại khác
8545.20 - Chổi than
8545.90 - Loại khác
Nhóm này bao gồm toàn bộ các bộ phận hay các vật dụng bằng grafit hoặc bằng than khác, chứa hoặc không chứa kim loại, do h́nh dáng, kích thước v.v ...mà nhận ra được là thiết kế cho công dụng điện.

Thông thường các mặt hàng này có được nhờ sự kéo bằng máy ép hoặc đúc khuôn (thường là dưới áp suất) và nung, một kết cấu gồm, ngoài chất gốc (than tự nhiên, bồ hóng, than ḷ cất, than cốc, grafit tự nhiên hoặc nhân tạo v.v...) và các chất gắn kết cần thiết cho sự kết tụ (nhựa hắc ín, gudron than đá, v.v ..) c̣n có thể chứa các chất khác như bụi kim loại.

Đôi khi các vật dụng đă nói tới được bao phủ một chất lắng, nhất là của đồng, có được nhờ điện phân hoặc sự phun thành bụi và dùng, chẳng hạn để tăng thêm tính dẫn điện hoặc tránh sự tiêu hao nhanh. Cũng đôi khi, chúng được tŕnh bày dưới dạng có gắn lỗ luồn dây, các cặp đầu dây hoặc các bộ phận nối điện khác. Các đặc điểm trên không ảnh hưởng đến việc xếp loại chúng.

Các bộ phận và vận dụng này có thể phân nhóm như sau :

A. Các điện cực than cho các ḷ nung

Nói chung các điện cực này, dưới dạng h́nh trụ hoặc lăng trụ có mặt cắt h́nh vuông, đôi khi được ren ở đáy để có thể vặn chặt vào bộ phận tiếp nối.

B. Các điện cực than dùng để hàn

Thường chúng ở dưới dạng que

C. Các điện cực than dùng cho các thiết bị điện phân.

Dưới dạng tấm, thỏi, h́nh trụ, lăng trụ có mặt cắt h́nh tam giác v.v..., các điện cực này được dự kiến để lắp đặt hoặc để treo trong các thùng hoặc bể điện phân và có thể gồm các thiết bị khác nhau như móc, các lỗ luồn dây. Một số điện cực có những lỗ khoét đặc biệt (lỗ, rănh v.v...) để tạo cho việc toả các khí, giải phóng qua thao tác được dễ dàng.

D. Các chổi than

Than được sử dụng làm tiếp xúc trơn hoặc tiếp xúc trượt trên các máy phát và động cơ v.v ..., làm cực góp ḍng điện cho các đầu máy điện. Một số được chế tạo bằng khuôn trực tiếp, nhưng phần lớn được chế tạo bằng việc cắt than dưới dạng khối hoặc bản nhỏ đă được mô tả tại chú giải của Nhóm 38.01. Tất cả đều được làm ra hết sức chính xác theo các kích thước cần thiết và các bề mặt đều được gia công bằng máy công cụ hết sức cẩn thận với dung sai vài phần trăm của milimet. Các chổi đó do vậy, được nhận biết qua kích thước, h́nh dáng và bề mặt được chữa chỉnh kỹ lưỡng. Chúng cũng có thể hoàn toàn hoặc một phần được kim loại hoá hoặc có các bộ phận nối tiếp (má kẹp, ṿng đầu dây, cáp, ḷ xo...)

Các chổi than có tất cả các phẩm chất đă được mô tả trong chú giải của Nhóm 38.01, cũng như những phẩm chất chứa bạc.

Nhóm này không bao gồm các chổi kim loại có phết ngoài bằng một lớp bôi trơn garfit (Nhóm 85.35 hoặc 85.36). C̣n đối với các cán chổi (dù có gắn với chổi) theo chế độ đối với các bộ phận của máy (ví dụ Nhóm 85.03)

E. Than dùng cho đèn

Than dùng cho đèn hồ quang thường có h́nh que hoặc sợi, đôi khi chúng có một bấc, hoặc lơi bằng các chất thích hợp để cải thiện sự ổn định của cung và sản sinh ra được ánh sáng có cường độ mạnh, than trong các loại đèn khác thường có dạng các sợi.

F. Than dùng cho pin

Tuỳ theo loại pin mà chúng được dành, các than này mang h́nh dạng các que, đũa, bản nhỏ, lá, ống ...

G. Than dùng cho micro

Các mặt hàng loại này gồm có các đĩa, các chậu hoặc các bộ phận khác có thể nhận dạng được theo thể trạng.

H. Các mặt hàng khác bằng grafit hoặc bằng than khác như :

1. Các giá đỡ các bộ nối, đôi khi c̣n gọi là nipples, cho các điện cực ḷ nung.

2. Các anot, các điện cực lưới, và tấm chắn cho đầu bóng hay đèn ống chỉnh lưu.

3. Các điện trở đốt, dưới h́nh thức cây đũa, thỏi v.v ... dùng cho các loại máy.

4. Các đĩa và các tấm hoạt dộng như điện trở trong các ổn áp tự động.

5. Và nói chung, các tiếp xúc và điện cực dùng vào các việc ngoài những việc đă mô tả trên đây.

Loại trừ khỏi nhóm này :

a. Grafit hoặc than khác dưới dạng bột hoặc mạt (hạt)(Chương 38)

b. Các điện trở lắp than (Nhóm 85.33).

View more latest threads same category: