Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị đồng bộ đă qua sử dụng miễn thuế tạo tài sản cố định
Đang Tải Dữ Liệu...
Results 1 to 2 of 2

Thread: Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị đồng bộ đă qua sử dụng miễn thuế tạo tài sản cố định

 1. #1
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  947
  Thanks
  14
  Thanked 58 Times in 42 Posts

  Default Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị đồng bộ đă qua sử dụng miễn thuế tạo tài sản cố định

  Công ty chúng tôi đang có kế hoạch nhập khẩu 1 dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ, đă qua sử dụng, từ châu Âu, để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất. Dây chuyền này sẽ phải tháo dời và chuyển về Việt Nam bằng nhiều chuyến giao hàng. Vậy kính mong Quư cơ quan giải đáp cho chúng tôi những thắc mắc sau: 1,Thuế nhập khẩu của loại máy móc này là 0% th́ các thiết bị sau khi tháo dời đó có bị áp thuế mức nhập khẩu khác không? Chúng tôi phải làm thủ tục nào để đảm bảo toàn bộ các thiết bị tháo dời thuộc dây chuyền này đều được hưởng thuế NK là 0%? Nếu phải đăng kư dây chuyền thiết bị đồng bộ th́ chúng tôi phải đăng kư với cơ quan nào? Thủ tục giấy tờ cần thiết để đăng kư? 2, Để tạo tài sản cố định, chúng tôi phải làm các thủ tục ǵ để được miễn nộp thuế GTGT? 3, Khi làm thủ tục hải quan, chúng tôi phải xuất tŕnh các giấy tờ ǵ và phải làm các thủ tục bắt buộc nào v́ đây là máy móc đă qua sử dụng, bị tháo dời để giao hàng từng phần, nhập khẩu để tạo tài sản cố định? Kính mong Quư Cơ quan giải đáp giúp chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!

  View more latest threads same category:


 2. #2
  Join Date
  Jul 2010
  Posts
  2,450
  Thanks
  37
  Thanked 179 Times in 138 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Mr. Logistics View Post
  Công ty chúng tôi đang có kế hoạch nhập khẩu 1 dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ, đă qua sử dụng, từ châu Âu, để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất. Dây chuyền này sẽ phải tháo dời và chuyển về Việt Nam bằng nhiều chuyến giao hàng. Vậy kính mong Quư cơ quan giải đáp cho chúng tôi những thắc mắc sau: 1,Thuế nhập khẩu của loại máy móc này là 0% th́ các thiết bị sau khi tháo dời đó có bị áp thuế mức nhập khẩu khác không? Chúng tôi phải làm thủ tục nào để đảm bảo toàn bộ các thiết bị tháo dời thuộc dây chuyền này đều được hưởng thuế NK là 0%? Nếu phải đăng kư dây chuyền thiết bị đồng bộ th́ chúng tôi phải đăng kư với cơ quan nào? Thủ tục giấy tờ cần thiết để đăng kư? 2, Để tạo tài sản cố định, chúng tôi phải làm các thủ tục ǵ để được miễn nộp thuế GTGT? 3, Khi làm thủ tục hải quan, chúng tôi phải xuất tŕnh các giấy tờ ǵ và phải làm các thủ tục bắt buộc nào v́ đây là máy móc đă qua sử dụng, bị tháo dời để giao hàng từng phần, nhập khẩu để tạo tài sản cố định? Kính mong Quư Cơ quan giải đáp giúp chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!
  1/- Căn cứ Điều 5 Thông tư số: 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu: “Điều 5. Nguyên tắc phân loại hàng hóa:

  1. Khi phân loại hàng hóa phải tuân thủ:

  1.1.Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (các Chú giải Phần, Chương, Chương; Danh sách các Phần, Chương, nhóm hàng, phân nhóm hàng);
  1.2.Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi;
  1.3.6 (sáu) Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Hệ thống hài ḥa mô tả và mă hóa (Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này);
  1.4.Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn tại Thông tư này.
  2. Ngoài các nguyên tắc nêu tại Khoản 1 Điều này, trong quá tŕnh phân loại phải tham khảo các tài liệu sau đây:
  2.1.Chú giải chi tiết HS;
  2.2.Tuyển tập ư kiến phân loại của WCO;
  2.3.Danh mục phân loại hàng hóa theo Bảng chữ cái của WCO;
  2.4.Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định đặc điểm, tính chất, cấu tạo, công dụng, hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa;
  2.5.Chú giải bổ sung AHTN (Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này).
  3.Một mặt hàng sau khi phân loại phải có mă số đầy đủ theo chữ số nhiều nhất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi và chỉ được xếp vào một mă số duy nhất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi.”

  - Tham khảo thêm điểm 2 công văn số 12551/BTC –TCHQ ngày 21/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính, theo đó, việc phân loại hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a như sau:

  “2.1.Theo nguyên tắc 2a và ghi chú của quy tắc này tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số: 49/2010/TT-BTC, th́ hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thực hiện phân loại theo nguyên tắc:

  2.1.1Phân loại theo từng linh kiện, chi tiết rời, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:

  (i)Về độ rời rạc: Các chi tiết, linh kiện phải để rời nhau, chưa có chi tiết nào được lắp với chi tiết nào. Ví dụ: lốp xe đạp để rời săm, nan hoa, vành,… Các chi tiết, linh kiện rời là các chi tiết cấu thành nên sản phẩm, không bao gồm các chi tiết sách hướng dẫn, catalogue, bao b́,…

  (ii) Về tổng số lượng các chi tiết, linh kiện rời: có sử dụng ít nhất một chi tiết, linh kiện rời sản xuất trong nước (tự sản xuất hoặc mua của doanh nghiệp khác sản xuất trong nước để lắp ráp thành sản phẩm nguyên chiếc). Các chi tiết, linh kiện rời là các chi tiết cấu thành nên sản phẩm, không bao gồm các chi tiết sách hướng dẫn, catalogue, bao b́,…
  2.1.2.Phân loại theo sản phẩm nguyên chiếc nếu không đáp ứng 01 trong các tiêu chí hoặc cả 02 tiêu chí nêu tại điểm 2.1.1 trên. Cụ thể:

  (i)Về độ rời rạc: Các chi tiết, linh kiện để rời nhau hoặc không để rời nhau nhưng có từ 02 linh kiện, chi tiết rời trở lên đă được lắp ráp vào nhau thành cụm, cụm chức năng.
  (ii)Về tổng số lượng các chi tiết, linh kiện rời: tổng số lượng các chi tiết, linh kiện rời để lắp ráp thành sản phẩm nguyên chiếc hoàn toàn từ nguồn nhập khẩu;

  2.1.3Trường hợp nhập khẩu bộ linh kiện đảm bảo độ rời rạc không đầy đủ như nêu tại điểm 2.1.1 trên nhưng doanh nghiệp không lựa chọn phân loại theo nguyên tắc nêu tại điểm 2.1.1 mà lựa chọn phân loại theo mă số của sản phẩm nguyên chiếc th́ phân loại theo lựa chọn của người khai Hải quan.”

  Do đó, công ty cần nghiên cứu kỹ các quy định trên để lựa chọn phân loại hàng hóa nhập khẩu chính xác.

  2/- Đối với thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định th́ Công ty căn cứ vào điểm 17 mục II Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng th́ đối tượng không chịu thuế GTGT gồm: “Hàng hoá thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

  a) Máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

  b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động t́m kiếm thăm ḍ, phát triển mỏ dầu, khí đốt.
  c) Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thuỷ nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê.

  Chỉ những trường hợp nhập khẩu tạo tài sản cố định thuộc các trường hợp trên khi nhập khẩu mới thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu. Do đó, trường hợp của bạn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Thuế suất thuế GTGT là 10%.

  3/-Thủ tục hải quan và hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo khoản 2 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính nêu trên.

  Theo: dncustoms

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
VNEXIM FORUM PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
Diễn đàn được Xây dựng và Phát triển bởi tất cả các Thành viên VNExim Forum
BQT không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của Thành Viên đăng tải
Liên hệ email: tuvanxuatnhapkhau@gmail.com, Hotline: 0903247555, Quản trị Vu Chan Nam

Liên Kết: Diễn Đàn Cà Phê Việt | Vinhomes Gallery | Chung cư Vincity | Vincity | Vinhomes Bắc Ninh | Vincity Nha Trang | Vincity Gia Lâm | Vincity Hưng Yên | Vincity Tây Mỗ | Vincity Đại Mỗ | Vinhomes Smart City | Vincity Đan Phượng | Xuân Mai Complex | Vincity Hà Tĩnh |