15.02 - Mỡ trâu ḅ, cừu hoặc dê, trừ mỡ thuộc nhóm 15.03

Suif là mỡ bao quanh nội tạng và cơ bắng của động vật loài trâu ḅ, cừu hoặc dê. Mỡ của trâu ḅ là quan trọng nhất. Nhóm này bao gồm mỡ thô (tươi, ướp lạnh, ướp đông), ướp muối hoặc ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun khói cũng như dạng mỡ chảy. Những phương pháp làm nóng chảy cũng như cách đă dùng trong nhóm
15.01. Mỡ ép hoặc hiết trong dung môi cũng thuộc trong nhóm này.

Mỡ trâu ḅ, cừu hoặc dê có chất lượng cao nhất là "nước ép dầu", mỡ đặc màu trắng hoặc vàng vàng, khi vừa chế biến gần như không có mùi, để lâu ngoài không khí có mùi hôi dầu đặc trưng.

Mỡ trâu ḅ, cừu hoặc dê cấu tạo hầu như toàn bằng glycerides của axit oléique, stéarique, và palmitique.

Mỡ này được dùng làm thực phẩm hoặc chất bôi trơn, trong công nghiệp làm xà pḥng hoặc làm nền, dùng để bôi vào đồ da, dùng trong chế biến thức ăn gia súc v.v.

Cũng bao gồm trong nhóm này mỡ xương và mỡ phế liệu của trâu ḅ, cừu hoặc dê. Những chỉ dẫn liên quan đến mỡ tương ứng nêu trong chú giải của nhóm
15.01 cũng có giá trị cho mỡ thuộc nhóm 15.02.

Nhóm này không bao gồm:

a. Những sản phẩm ép từ mỡ trâu ḅ, cừu hoặc dê (oléo- stéarin, oléo-margarine và dầu của mỡ này) (nhóm 15.03)

b. Mỡ của các động vật họ ngựa (nhóm 15.06)

c. Mỡ xương và mỡ phế liệu của động vật trừ những loại thuộc trong nhóm này (nhóm 15.01;15.04 hoặc 15.06).

d. Dầu gốc động vật (ví dụ: dầu từ chân ḅ và dầu xương của nhóm 15.06)

e. Một số ỡ thực vật, gọi là suif thực vật, ví dụ: suif thực vật Tầu (mỡ thực vật chiết từ hạt stillingia) và suif de Borneo (mỡ thực vật chiết từ nhiều cây ở Indonesia) (nhóm 15.15).

View more latest threads same category: