I. Luyện thi


 1. Tổng hợp Topic chia sẻ kinh nghiệm Thi tuyển vào Ngân hàng
 2. Cẩm nang thi tuyển vào Ngân hàng
 3. Đề thi và Đáp án Tín dụng - QHKH
 4. Đề thi và Đáp án Giao dịch viên
 5. Đề thi và Đáp án Tiếng anh, IQ


II. Phỏng vấn


 1. Mặc ǵ khi đi phỏng vấn tại Ngân hàng
 2. Hành trang cho một buổi phỏng vấn thành công
 3. Một lưu ư nhỏ khi bạn gửi CV cho nhà tuyển dụng


III. Pḥng Nghiệp vụ


 1. Tín dụng là ǵ? Nghề tín dụng là ǵ?
 2. Hướng dẫn cho vay vốn lưu động - Phần 1: Tiếp xúc Khách hàng
 3. Hướng dẫn cho vay vốn lưu động - Phần 2: Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn
 4. Hướng dẫn thẩm định thư cách KH, phân tích tài chính & phương án vay của KHDN
 5. [Kinh nghiệm] Chứng minh mục đích sử dụng vốn - dễ mà khó
 6. Hướng dẫn lên Kế hoạch và cách thức tiếp cận khách hàng mới
 7. Làm thế nào để hoàn thành chỉ tiêu cho vay, huy động và dịch vụ khác của Ngân hàng?!


IV. Thảo luận.


 1. Học dân lập & Cơ hội làm việc trong Ngân hàng?!!!!
 2. Lương sinh viên mới ra trường làm ngân hàng được bao nhiêu?
 3. Cơ hội việc làm ngành Ngân hàng dành cho "dân ngoại đạo"
 4. Kinh nghiệm chọn Ngân hàng cho người mới vào nghề.
 5. Chia sẽ câu chuyện đi PV ở 2 NH( COCC)


V. Download tài liệu Nghiệp vụ Ngân hàng


 1. Download tài liệu Nghiệp vụ Tín dụng, Bảo lănh, Tài sản
 2. Download tài liệu Nghiệp vụ Kế toán, Ngân quỹ
 3. Download tài liệu Nghiệp vụ Nguồn vốn, Quản lư tài sản Nợ - Tài sản Có (ALM)
 4. Download tài liệu Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế
 5. Download tài liệu Nghiệp vụ Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, Quản lư rủi ro, Giám sát tín dụng
 6. Download tài liệu Các loại Nghiệp vụ khác trong Ngân hàng
 7. Download Chuyên đề, Luận văn, Đề tài liên quan đế Kinh tế, Ngân hàng


VI. Giao lưu


 1. Giao lưu các trường Đại học
 2. Offline trà chanh U&Bank cuối tuần

View more latest threads same category: