Thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc cũ
Đang Tải Dữ Liệu...
Results 1 to 2 of 2

Thread: Thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc cũ

 1. #1
  Join Date
  Oct 2010
  Posts
  454
  Thanks
  1
  Thanked 37 Times in 19 Posts

  Default Thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc cũ

  Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu một dây chuyền sản xuất từ công ty mẹ bên hàn Quốc đă sử dụng, và thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu. Vậy chúng tôi xin hỏi chúng tôi có cần chứng từ ǵ chứng nhận hàng hóa c̣n bao nhiêu % giá trị sử dụng và những chứng từ cần thiết nào khác không? xin cảm ơn!

  View more latest threads same category:


 2. #2
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  1,490
  Thanks
  18
  Thanked 176 Times in 117 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Cafe Nhân View Post
  Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu một dây chuyền sản xuất từ công ty mẹ bên hàn Quốc đă sử dụng, và thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu. Vậy chúng tôi xin hỏi chúng tôi có cần chứng từ ǵ chứng nhận hàng hóa c̣n bao nhiêu % giá trị sử dụng và những chứng từ cần thiết nào khác không? xin cảm ơn!
  1/- Căn cứ khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2011có quy định các đối tượng miễn thuế nhập khẩu gồm có: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đăi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn thuộc ưu đăi thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đăi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đăi đầu tư, ưu đăi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

  a) Thiết bị, máy móc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  a.1) Phù hợp với lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, qui mô của dự án đầu tư;

  a.2) Đáp ứng các qui định về tài sản cố định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính.

  b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân, gồm: xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy:

  b.1) Danh mục phương tiện vận tải trong nước đă sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  b.2) Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải được miễn thuế nêu tại điểm a và điểm b khoản này nếu thuộc một trong hai điều kiện sau:

  c.1) Là linh kiện, chi tiết, bộ phận của thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải được nhập khẩu ở dạng rời;

  c.2) Là linh kiện, chi tiết, bộ phận rời phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện nhập khẩu để lắp ráp, kết nối các máy móc, thiết bị lại với nhau để đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị được vận hành b́nh thường.

  d) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm nêu tại điểm c khoản này để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc nêu tại điểm a khoản này.

  Danh mục nguyên liệu, vật tư trong nước đă sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  e) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

  Danh mục vật tư xây dựng trong nước đă sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”

  Ngoài ra, căn cứ Điều 102 của Thông tư trên có quy định Đăng kư Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế: 1. Trường hợp phải đăng kư Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế:

  Hàng hoá nêu tại Điều 13 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg và các khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15 và khoản 18 Điều 101 Thông tư này phải đăng kư Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế.

  2. Người đăng kư Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế: tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án, chủ cơ sở đóng tàu,…) là người đăng kư Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế (theo mẫu 11 Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này). Việc đăng kư Danh mục được thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hoá miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa th́ nhà thầu sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đă đăng kư với cơ quan hải quan.

  3. Nơi đăng kư Danh mục:

  a) Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án đầu tư đối với dự án xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đối với dự án không xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố gần nhất đối với tỉnh, thành phố không có cơ quan hải quan. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố lựa chọn và giao cho một đơn vị có đủ khả năng thực hiện đăng kư Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

  Trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lư Hải quan đối với một số tỉnh th́ ngoài đơn vị đăng kư Danh mục nêu trên, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét quyết định giao Chi Cục Hải quan quảnlư hải quan trên địa bàn tỉnh nơi có dự án đầu tư thực hiện đăng kư Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án thuộc địa bàn tỉnh đó.

  b) Các trường hợp đă đăng kư Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực th́ tiếp tục thực hiện tại nơi đă đăng kư danh mục trước đây.

  4. Hồ sơ đăng kư

  Khi thực hiện đăng kư danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan, người đăng kư Danh mục hàng hóa nộp, xuất tŕnh cho cơ quan hải quan hồ sơ gồm :

  a) Công văn đề nghị đăng kư Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế, nêu rơ số hàng hoá, lư do đề nghị miễn thuế theo mẫu ban hành theo Thông tư này (mẫu 12 Phụ lục VI áp dụng cho tài sản cố định và mẫu 13 Phụ lục VI áp dụng cho các trường hợp khác): nộp 01 bản chính;

  b) Danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế: nộp 02 bản chính kèm theo 01 phiếu theo dơi trừ lùi (theo mẫu 14 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này); trong đó:

  - Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án và phiếu theo dơi trừ lùi được xây dựng một lần cho cả dự án, hoặc xây dựng từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục công tŕnh của dự án (nếu tại giấy phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật của dự án… thể hiện dự án thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mục công tŕnh), hoặc xây dựng theo từng tổ hợp, dây chuyền nếu hàng hoá là hệ thống tổ hợp dây chuyền thiết bị, máy móc.

  -Trường hợp Danh mục đă đăng kư cho cả dự án hoặc cho từng hạng mục, công tŕnh, tổ hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi th́ người khai hải quan được sửa đổi với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hoá để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

  c) Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư (bao gồm cả các dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam): xuất tŕnh bản chính, nộp 01 bản sao;

  d) Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đăi đầu tư mở rộng đối với trường hợp mở rộng dự án ưu đăi đầu tư, thay thế, đổi mới công nghệ của trường hợp nêu tại khoản 9 Điều 101 Thông tư này: nộp 01 bản sao;

  e) Đối với dự án ODA: có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hàng hoá thuộc dự án ODA không được cấp kinh phí từ nguồn vốn đối ứng để nộp thuế, xuất tŕnh bản chính, nộp 01 bản sao;

  g) Luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết của dự án và dự án mở rộng (trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu): xuất tŕnh bản chính, nộp 01 bản sao;

  h) Tài liệu kỹ thuật (đối với trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nêu tại điểm c khoản 7 Điều 101 Thông tư này): nộp 01 bản chính;

  i) Bản thuyết minh và/hoặc sơ đồ lắp đặt, sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế ghi trong Danh mục gửi đăng kư đối với trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nêu tại điểm c, d khoản 7 và điểm a khoản 11 Điều 101 Thông tư này: nộp 01 bản chính;

  Trường hợp tại thời điểm đăng kư Danh mục, người khai hải quan chưa nộp được hai loại giấy tờ nêu tại điểm h và i khoản này th́ cơ quan hải quan nơi đăng kư Danh mục ghi chú vào Danh mục đă đăng kư để Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục kiểm tra hai loại giấy tờ này.

  Do đó, nếu Công ty thỏa các điều kiện theo quy định trên th́ khi nhập khẩu Máy móc, thiết bị để tạo TSCĐ sẽ được miễn thuế NK theo quy định; không phân biệt là doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; không yêu cầu trên giấy phép đăng kư kinh doanh có tên mặt hàng máy móc thiết bị cần nhập khẩu.

  2/- Đối với thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định th́ Công ty căn cứ vào điểm 17 mục II Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng th́ đối tượng không chịu thuế GTGT gồm: “Hàng hoá thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

  a) Máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

  b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động t́m kiếm thăm ḍ, phát triển mỏ dầu, khí đốt.

  c) Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thuỷ nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê.

  Chỉ những trường hợp nhập khẩu tạo tài sản cố định thuộc các trường hợp trên khi nhập khẩu mới thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu. Do đó, trường hợp của bạn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

  Thủ tục hải quan và hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo khoản 2 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính nêu trên.

  Tỷ lệ phần trăm máy móc thiết bị theo nguyên giá phục vụ việc khai báo, công ty căn cứ vào thực tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin liên quan.

  Xem thêm:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
VNEXIM FORUM PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
Diễn đàn được Xây dựng và Phát triển bởi tất cả các Thành viên VNExim Forum
BQT không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của Thành Viên đăng tải
Liên hệ email: tuvanxuatnhapkhau@gmail.com, Hotline: 0903247555, Quản trị: Vũ Chấn Nam

Liên Kết: Diễn Đàn Cà Phê Việt | Vinhomes Gallery | Chung cư Vincity | Vincity | Vinhomes Bắc Ninh | Vincity Nha Trang | Vincity Gia Lâm | Vincity Hưng Yên | Vincity Tây Mỗ | Vincity Đại Mỗ | Vinhomes Smart City | Vincity Đan Phượng | Xuân Mai Complex | Vincity Hà Tĩnh | Vincity Hà Tĩnh | Vincity Quận 9 | Vincity Tây Mỗ Đại Mỗ | Chung cư Vincity | Vincity Nha Trang | Vincity Thanh Hóa | Vincity Thanh Tŕ | Vincity Nha Trang | Vincity B́nh Chánh |