T́m hiểu Logistics container
Đang Tải Dữ Liệu...
Results 1 to 1 of 1

Thread: T́m hiểu Logistics container

 1. #1
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  1,490
  Thanks
  18
  Thanked 176 Times in 117 Posts

  Default T́m hiểu Logistics container

  1.Định nghĩa về logistics container và nhiệm vụ cơ bản của logistics container

  1.1 Định nghĩa về logistics container


  Căn cứ vào bản chất, các nguyên tắc cơ bản của logistics và xuất phát từ đặc điểm của ḍng dịch chuyển container nên logistics container được định nghĩa như sau:

  Logistics container là quá tŕnh lập kế hoạch và thực hiện việc quản lư, kiểm soát, điều phối, cung ứng container phục vụ cho việc vận chuyển hang một cách có hiệu quả

  1.2 Nhiệm vụ cơ bản của logistics container

  Logistics container có hai nhiệm vụ cơ bản là quản lư số lượng, chất lượng container và điều phối cung ứng container

  a) Quản lư số lượng và chất lượng container
  Quản lư số lượng và chất lượng container chính là việc quản lư vật tư, thiết bị. Mỗi container được coi là một trang thiết bị, là một đối tượng cần quản lư, kiểm soát của hăng vận tải container. Container được phân loại, và thiết lập kư mă hiệu để thuận lợi cho côn tác quản lư, khai thác. Kư mă hiệu của container gồm: mă chủ sở hữu (4 chữ cái), số seri (6 con số) , mă số kiểm tra, mă quốc gia (2 chữ cái), mă loại và kích cỡ container (4 số)

  Việc quản lư container thường được bắt đầu thực hiện tại depot (đơn vị cơ sở cuối cùng trong hệ thống logistics container). Việc quản lư này cũng tương tự như việc quản lư ḍng vật tư, nguyên vật liệu đi vào nhà máy và hang hóa thành phẩm đi ra khỏi nhà máy. Việc quản lư container bao gồm: quản lư container rỗng, quản lư container ở trạng thái có hàng và quản lư container đang sửa chữa. Đối với container ở trạng thái có hàng th́ hàng hóa bên trong container thuộc sự quản lư của bộ phận phụ trách hàng xuất, nhập thuộc pḥng thương vụ

  b) Điều phối, cung ứng container
  Điều phối, cung ứng container thường được thực hiện trên toàn mạng vận chuyển. Việc điều phối container được thực hiện từ nơi thừa container sang nơi thiếu container. Ngoài ra, việc điều động container rỗng xảy ra nguyên nhân là do chi phí lưu trữ, bảo quản ở các điểm cảng khác. Việc cung ứng container cho khách hàng để đóng hàng cũng tương tự như quá tŕnh cung ứng vật tư hàng hóa. Cung ứng container cho khách hàng đóng hàng phải đảm bảo kịp thời và đủ số lượng, đúng chủng loại

  1.3 Hai chức năng quan trọng trong vận chuyển container bằng đường biển

  Khi tổ chức và vận chuyển hàng hóa bằng container nói chung và vận chuyển hàng container bằng đường biển nói riêng phải đồng thời thực hiện hai chức năng quan trọng đó là: tổ chức khai thác phương tiện vận chuyển và logistics container

  Nghiên cứu logistics container chính là nghiên cứu vấn đề quản lư, kiểm soát, và khai thác container tức là thực hiện logistics nội tại trong một công ty vận tải container đường biển đó. Logistics container có mối quan hệ chặt chẽ với việc khai thác tàu

  a) Chức năng khai thác tàu

  Tùy theo từng dịch vụ (cước) mà công ty bán ra, bộ phận khai thác có nhiệm vụ sau

  (1) Dịch vụ CY-CY (container yard) (cước CY to CY)

  Theo dịch vụ này, trách nhiệm của người vận tải container đường biển được bắt đầu từ khi nhận container hàng vào băi container (CY) của cảng xếp cho đến khi giao container hàng cho khách hàng tại băi container của cảng đến. Các nhiệm vụ cơ bản của bộ phận khai thác tàu là:

  - Cấp lện cấp rỗng cho khách hàng để khách hàng đến depot nhận container về đóng hàng
  - Tiếp nhận và xếp container có hàng vào băi xuất
  - Lập kế hoạch xếp hàng xuống tàu
  - Vận chuyển container có hàng từ băi CY ra cầu tàu
  - Xếp hàng xuống tàu, vận chuyển hàng đến cảng đích
  - Lập kế hoạch tiếp nhận hàng
  - Dỡ hàng, đưa hàng về các depot và giao cho chủ hàng nhập


  (2) Dịch vụ door to door (cước door to door)

  Theo dịch vụ này, người vận tải đường biển chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển hàng hóa suốt từ kho của người bán hàng cho đến kho của người mua hàng. Để thực hiện dịch vụ này, đ̣i hỏi không chỉ có sự tham gia của công ty vận tải đường biển mà c̣n có sự tham gia của các công ty vận tải thuộc các phương thức vận tải khác. Trong trường hợp này người vận tải biển là người thầu vận tải,và anh ta trực tiếp tham gia vận chuyển chặng đường biển. V́ vậy, ngoài nhiệm vụ cơ bản như ở dịch vụ CY to CY đă nêu ở trên, người khai thác vận chuyển đường biển c̣n có nhiệm vụ kư kết hợp đồng thuê vận chuyển với các công ty vận tải đường bộ, đường sắt, đường song, đường không; tổ chức phối hợp nhịp nhàng giữa các phương thức vận tải và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá tŕnh vận tải nhằm đảm bảo cho hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí

  (3) Dịch vụ bán slot (cước slot)

  Theo h́nh thức này, người vận chuyển container đường biển có tàu khai thác trên tuyến nào đó cho người vận tải container đường biển khác cho thuê một số chỗ (tính theo số TEU) trên con tàu này trong một thời gian nhất định và người thuê trả cước theo số chỗ đăng kư thuê cho dù có container xếp xuống tàu hay không. Nếu người thuê slot có container xếp xuống tàu th́ trên các chứng từ có liên quan, người chủ tàu khí hiệu là SOC (Ship Owner Container)

  Theo phạm vi trách nhiệm của người khai thác tàu th́ dịch vụ bán slot có hai h́nh thức đó là: FIO và CY to CY

  * Theo h́nh thức FIO (Free in and out)

  Theo h́nh thức này, người khai thác tàu chỉ chịu trách nhiệm đối với các container SOC từ khi các container này xếp lên tàu cho đến khi bắt đầu dỡ các container này ở cảng đích. Điều này cũng có nghĩa là người thuê slot chịu chi phí và rủi ro xếp container xuống tàu và dỡ container ra khỏi tàu ở cảng đích

  * Theo h́nh thức thuê CY to CY

  Theo h́nh thức này, người khai thác tàu chịu chi phí và rủi ro liên quan đến container của người thuê slot từ khi container vào băi xuất cho đến khi bắt đầu dỡ các container này ở cảng đích. Điều này cũng có nghĩa là người thuê slot chịu chi phí và rủi ro xếp container cho người nhận ở băi nhập của cảng đích. Nhiệm vụ của bộ phận khai thác đối với các container SOC cũng tương tự như dịch vụ CY to CY

  b) Chức năng logistics container

  Bộ phận logistics container của các công ty vận tải container đường biển có các nhiệm vụ cơ bản đó là: quản lư container (có hàng hoặc không hàng), điều phối và cung ứng container cho việc đóng hàng, sửa chữa container

  * Quản lư container
  quản lư container (container có hàng hoặc không hàng; container chờ sửa chữa hoặc đang sửa chữa) là nhiệm vụ quan trọng của bộ phận logistics container. Mỗi container là một đối tượng quản lư. Container với số lượng lớn và nhiều chủng loại khác nhau, luôn dịch chuyển và thay đổi trạng thái nên việc quản lư container khá phức tạp. Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học máy tính và công nghệ thông tin nên việc quản lư container dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Các thông tin về container được cập nhật hàng ngày và thông qua hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử, các thông tin này được truyền từ depot đến văn pḥng logistics container. Việc quản lư container nhằm mục đích khai thác, sử dụng container một cách có hiệu quả

  * Điều phối và cung ứng container
  Do tính bất b́nh hành theo chiều hàng, loại hàng mà nhu cầu về container các điểm trên mạng vận chuyển cũng khác nhau. Điều này dẫn đến hiện tượng : nơi này th́ thừa container loại này, thiếu container loại kia; ngươc lại nơi kia th́ thiếu container loại này, thừa container loại kia. Nhiệm vụ của logistics container là phải thiết lập và thực hiện phương án điều phối container với chi phí điều động thấp nhất có thể, và cung ứng kịp thời, đúng và đủ số container cho khách hàng đóng hàng

  * Lập kế hoạch và kiểm soát việc sửa chữa container
  Container trong quá tŕnh khai thác có thể bị hư hỏng. Nhiệm vụ của nhà quản trị logistics container phải thiết lập kế hoạch sửa chữa và kiểm soát tiến độ sửa chữa để có kế hoạch đưa vào khai thác

  Ngoài 3 nhiệm vụ cơ bản nêu trên logistics contaienr c̣n có nhiệm vụ: tính phí lưu kho băi, tính phí sử dụng container, vệ sinh container, lập kế hoạch sửa chữa container, dự báo nhu cầu về container, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng khác trong công ty...

  c) Mối quan hệ giữa 2 chức năng

  Mối quan hệ giữa hai bộ phận này là mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại, không thể tách rời nhau. Hoạt động của 2 bộ phận này đan xen với nhau.

  Các thông tin, các tác nghiệp của bộ phận này hỗ trợ đắc lực cho bộ phận kia hoàn thành chức năng của ḿnh và ngược lại

  Bộ phận khai thác có nhiệm vụ tiếp nhận các hợp đồng lưu khoang (booking note), lên kế hoạch và tổ chức xếp dỡ, vận chuyển, quản lư lịch chạy tàu...Các booking note chính là các yêu cầu cụ thể về số lượng và chủng loại container nào đó. Từ các booking note được chuyển hóa thành lệnh cấp rỗng do bộ phận khai thác thiết lập và được gửi tới bộ phận logistics container, yêu cầu cấp đủ và đúng chủng loại container cho chủ hàng đóng hàng

  Như vậy, quan hệ giữa hai bộ phận này là một bên sử dụng container (bộ phận khai thác) và bên cung ứng (bộ phận logistics container)

  View more latest threads same category:


 2. The Following User Says Thank You to SAMLOGISTICS For This Useful Post:

  [T]om[M]y (06-14-11)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
VNEXIM FORUM PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
Diễn đàn được Xây dựng và Phát triển bởi tất cả các Thành viên VNExim Forum
BQT không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của Thành Viên đăng tải
Liên hệ email: tuvanxuatnhapkhau@gmail.com, Hotline: 0903247555, Quản trị: Vũ Chấn Nam

Liên Kết: Diễn Đàn Cà Phê Việt | Vinhomes Gallery | Chung cư Vincity | Vincity | Vinhomes Bắc Ninh | Vincity Nha Trang | Vincity Gia Lâm | Vincity Hưng Yên | Vincity Tây Mỗ | Vincity Đại Mỗ | Vinhomes Smart City | Vincity Đan Phượng | Xuân Mai Complex | Vincity Hà Tĩnh | Vincity Hà Tĩnh | Vincity Quận 9 | Vincity Tây Mỗ Đại Mỗ | Chung cư Vincity | Vincity Nha Trang | Vincity Thanh Hóa | Vincity Thanh Tŕ | Vincity Nha Trang | Vincity B́nh Chánh |