Chào mọi người,
Ḿnh là Nhă, hiện đang làm việc tại Thượng Hải Trung Quốc, công ty ḿnh tên là Công ty Quốc tế FPI Thượng hải (Shanghai FPI international Co., Ltd)- là công ty cổ phần được thành lập...