PDA

View Full Version : Incoterms 1. Tóm tắt về Incoterms 2000
 2. Incoterms 2010 và An Ninh Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu
 3. Cẩn thận hơn với Incoterm 2010
 4. Một loạt thay đổi trong Incoterm 2010
 5. Phân loại 11 điều kiện của Incoterms 2010 - Lưu ư khi áp dụng
 6. Bộ quy tắc incoterms 2010-Tài liệu và những thay đổi cần chú ư
 7. Một vài cách tham khảo để nhớ và áp dụng Incoterms
 8. So sánh incoterm 2010 và incoterm 2000
 9. Lợi ích khi xuất khẩu theo nhóm C thay cho nhóm F
 10. Thương mại quốc tế: Hết sức thận trọng với các điều khoản mới của Incoterms 2010
 11. Một số điều kiện thương mại mới của Incoterms 2010
 12. Cẩn thận hơn với các điều kiện mới trong Incoterm 2010
 13. Bộ tài liệu đầy đủ về INCOTERMS 2010 của VCCI
 14. Các bác giúp em về incoterms với !!
 15. Các bạn giúp ḿnh xíu
 16. Nho tu van ve dieu kien giao hang
 17. Nhờ tư vấn về advance payment
 18. Các bạn giúp ḿnh 2 bài tập Incoterms này với!!!
 19. T́m nơi đào tạo XNK tốt
 20. Điểm khác nhau giữa điều khoản DDP và DAP (incoterm 2010)