Ở Mỹ có tới hơn một nửa lưu lượng hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài. Do đó, sứ mệnh của Hải quan Mỹ là phải ngăn chặn nguy cơ khủng bố và các loại vũ khí nguy hiểm xâm nhập vào nước Mỹ, tuy nhiên vẫn phải tạo điều kiện thuận lợi hàng hoá nhập khẩu.

Hải quan Mỹ tập trung quản lư trao đổi thương mại thông qua phương pháp tiếp cận quản lư rủi ro cấp bậc dựa trên phân loại tác động tiềm ẩn đối với không tuân thủ. Ban Thương mại quốc tế thuộc Hải quan Mỹ đề xuất 7 lĩnh vực thương mại ưu tiên (PTIs), tập trung vào các ngành rủi ro cao có thể gây tổn thất đáng kể tới nguồn thu cả nước và tác động tới nền kinh tế Mỹ hoặc đe doạ sức khoẻ và an toàn người dân Mỹ. Hải quan Mỹ rà soát định kỳ lĩnh vực thương mại ưu tiên này PTIs thông qua đánh giá và theo dơi mức độ rủi ro mới của Ban Thương mại quốc tế và đề xuất phương hướng tốt nhất để thực thi Luật Thương mại của Mỹ.

Đề xuất PTIs dựa trên các nguyên tắc cơ bản về quản lư rủi ro đă được phê duyệt trong Chiến lược Thương mại của Hải quan Mỹ. PTIs quyết định phân bổ nguồn lực và kết quả thực thi và tạo điều kiện thuận lợi thương mại, trong đó kể đến tuyển chọn chuyên gia kiểm toán, các hoạt động thực thi đặc biệt ban hành cơ chế chính sách, định hướng và các sáng kiến về quy tŕnh thủ tục cũng như quy định luật pháp.

Các chương tŕnh nông nghiệp

Mục tiêu của PTI nông nghiệp là phải ngăn chặn nhập khẩu nguồn thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp là hàng nhái, nhiễm sâu hoặc dịch bệnh, nhiễm khuẩn. Do đó có nguy cơ gây hại tới sức khoẻ dân cư và nguồn giống động thực vật hoặc kinh tế Mỹ, đồng thời tạo điều kiện tuân thủ quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực thương mại.

Chống bán phá giá và trách nhiệm bồi thường (ADCVD)

Khi Pḥng Thương mại nhận thấy rằng hàng hoá nhập khẩu được bán trên thị trường Mỹ với giá trợ cấp hoặc có giá thấp hơn th́ lực lượng hải quan Mỹ có trách nhiệm phải kịp thời điều tra bán phá giá để tạo sân chơi b́nh đẳng cho các công ty của Mỹ nhằm giảm thiểu tổn thất. Mục tiêu của PTI chống bán phá giá và trách nhiệm bồi thường là phải phát hiện và ngăn chặn vi phạm luật chống phá giá và trách nhiệm bồi thường theo quy định. Chính điều này giúp tuân thủ luật thương mại.

Nhập khẩu sản phẩm an toàn

Ưu tiên nhập khẩu sản phẩm an toàn nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm không có độ an toàn không được trao đổi, buôn bán trên thị trường nước Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ nước đối tác, hoặc nhà kinh doanh để xác định rơ hơn và đánh giá mức độ rủi ro qua tăng cường công tác kiểm tra tự động và cơ chế chia sẻ thông tin để bảo vệ người tiêu dùng.

Quyền bảo hộ chí tuệ

Buôn bán hàng giả, hàng nhái và hàng vi phạm bản quyền khiến kinh tế Mỹ tŕ trệ, giảm tính cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa, đe doạ tới đời sống công nhân Mỹ và trong chừng mực nào đó, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, sức khoẻ và an toàn người tiêu dùng. Việc buôn bán hàng hoá trái phép, cấm cũng là mắt xích của buôn lậu và các hoạt động tội phạm khác và thường mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm ăn phi pháp. Lực lượng hải quan Mỹ bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng bằng chương tŕnh thực thi quyền bảo hộ trí tuệ. CBP nhắm tới tu giữ hàng nhập lậu giả và nhái, và buộc tái xuất hàng hoá vi phạm bản quyền và các chủng loại khác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bồi thường thiệt hại

Mục tiêu của PTI bồi thường thiệt hại là để đảm bảo rằng trách nhiệm bồi thường phát huy hiệu quả nhằm ngăn chặn việc không tuân thủ. Điều này đ̣i hỏi phải có sự định hướng từ phía chính phủ và triển khai đồng bộ luật pháp, cũng như khuyến khích sử dụng các biện pháp tuân thủ tương thích và tập trung xử lư các vi phạm liên đới tới các lĩnh vực ưu tiên thương mại khác.

Nguồn thu

Mục tiêu của ưu tiên này là CBP phải kiểm soát hiệu quả thị trường nội địa để đảm bảo nguồn thu thuế cho quốc gia và cung cấp số liệu báo cáo đáp ứng yêu cầu cao nhất tài chính.

Dệt may

Mục tiêu là phải đảm bảo rằng nhập khẩu mặt hàng dệt may mà đóng góp tới 40% nguồn thu thuế phải tuân thủ đúng quy định và pháp luật, chế độ hạn ngạnh, các yêu cầu trong hiệp định thương mại tự do và điều khoản sở hữu trí tuệ

Các Hiệp định thương mại

Hơn một thập kỷ qua, số lượng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các chương tŕnh thương mại ưu đăi tăng đáng kể. Để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn thương mại, hải quan Mỹ đă nh́n nhận các Hiệp định thương mại như là vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực thương mại. Mục tiêu là tăng cường sứ mệnh của hải quan Mỹ thông qua kết hợp với đối tác liên quan trong và ngoài nước để tạo điều kiện thương mại thuận lợi và xử lư vấn đề không tuân thủ, đồng thời tăng cường đàm phán hiệu quả các điều khoản FTA và quy định ưu đăi thương mại. TA PTI hướng tới hạn mức hàng hoá hơn là vải vóc và phụ kiện bởi đối với sản phẩm vải và phụ kiện tuân thủ quy định cụ thể PTI dệt may.

Ánh Tuyết - customs.gov.vn

View more latest threads same category: