Em mới ra trường và đang học việc tại vị trí sales logistics, mà sếp em bắt tự t́m hiểu mọi thứ liên quan đến nghề nghiệp một cách chi tiết. Em chưa tiếp xúc th́ sao biết được sẽ gặp phải những cái chi tiết ǵ. Ai bổ túc cho em xem cụ thể em phải t́m hiểu những cái ǵ với ạ? :'(

View more latest threads same category: