Dear all,

Ḿnh đang làm một lô hàng nhập nhôm phế liệu về phục vụ sản xuất,
Các bạn có thể tư vấn giúp hàng này sẽ làm thủ tục thế nào không? và cần những giấy tờ ǵ.

Ḿnh xin cảm ơn

View more latest threads same category: