Kiểm tra, dn nhn hợp quy hng dệt may theo quy chuẩn mới từ 01/01/2019

CHỨNG NHẬN HỢP QUY HNG DỆT MAY THEO THNG TƯ 21/2017/TT-BCT

Từ ngy 1/1/2019, tất cả cc doanh nghiệp dệt may bn hng tại thị trường trong nước phải tun thủ theo thng tư 21/2017/BCT ban hnh QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hm lượng Formaldehyt v cc admin thơm chuyển ha từ thuốc nhuộm trong sản phẩm dệt may, nhằm hỗ trợ cc đơn vị sản xuất hng dệt may nắm bắt được thng tin v quy trnh thực hiện. VDM l đơn vị đầu nghnh c phng lab thử nghiệm mẫu tiu chuẩn QCVN 01:2017/BCT của Bộ cng thương nhằm hỗ trợ tối đa thủ tục hnh chnh, gip tiết kiệm chi ph v thời gian thử nghiệm. Đồng thời được Bộ Cng Thương chỉ định l tổ chức gim định, chứng nhận hợp quy hng dệt may hng đầu theo Thng tư 21/2017/TT-BCT.

Chng ti xin chia sẻ ở nội dung dưới đy, Qy khch cần hướng dẫn khi thực hiện, mọi thng tin xin vui lng lin hệ bộ phận tiếp nhận & chăm sc khch hng theo số HOTLINE: 0904676796/ Mr Nghĩa ( Phụ trch phng quản l dịch vụ khch hng Dệt may) hoặc để lại thng tin lin lạc dịch vụ hỗ trợ 24/7 qua Email: hopquydetmay@gmail.com để được giải đp v tư vấn miễn ph.

Cc sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam tiu thụ th bắt buộc cng bố hợp quy v dn nhn tem hợp quy ( CR ) theo quy chuẩn kỹ thuật mới tại QCVN 01:2017/BCT km theo Thng tư 21/2017/TT-BCT. Do vậy, cc tổ chức, c nhn sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may cần lưu để thực hiện đng theo quy định của php luật.

Thng tư trn quy định mức giới hạn về hm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may khng được vượt qu 30 mg/kg đối với sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 thng tuổi, 75 mg/kg đối với sản phẩm dệt may tiếp xc trực tiếp với da v 300 mg/kg đối với sản phẩm khng tiếp xc trực tiếp với da.

Sản phẩm dệt may chia thnh 3 nhm:
- Nhm số 1; Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 thng tuổi; hoặc c chiều di ≤ 100 cm đối với bộ liền.
- Nhm số 2: Sản phẩm dệt may tiếp xc trực tiếp với da (l sản phẩm khi sử dụng c bề mặt sản phẩm tiếp xc trực tiếp với da của người sử dụng).
- Nhm số 3: Sản phẩm dệt may khng tiếp xc trực tiếp với da (l sản phẩm khi sử dụng c bề mặt sản phẩm khng tiếp xc trực tiếp với da của người sử dụng).

Đối với hm lượng mỗi amin thơm chuyển ha từ thuốc nhuộm azo khng vượt qu 30 mg/kg.

Theo quy định, cc sản phẩm dệt may bao gồm quần o, da giy, thảm, chăn, mn, mền, vải, phụ kiện dệt may khc, trước khi bn ra thị trường phải cng bố ph hợp với QCVN 01:2017/BCT về giới hạn hm lượng formaldehyt, cc amin thơm chuyển ha từ thuốc nhuộm azo v gắn dấu hợp quy (CR theo cc quy định tại Thng tư 28/2012/TT-BKHCN v Thng tư 02/2017/TT-BKHCN ) v đồng thời chịu sự kiểm tra trn thị trường của chi cục quản l thị trường, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hng ha lin nghnh. Danh mục cụ thể của cc sản phẩm dệt may phải cng bố hợp quy được liệt k chi tiết trong Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT, km theo m HS tương ứng.

Doanh nghiệp lưu thm việc Thng tư 20/2018/TT-BCT của Bộ Cng Thương về việc sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hnh km theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thng tư 21/2017/TT-BCT ngy 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Cng Thương trong việc bi bỏ m hng 9619: Băng (miếng) v nt bng vệ sinh (tampons), khăn v t lt cho trẻ v cc vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu.

View more latest threads same category: