Tại TP.HCM hiện nay có rất nhiều người dân ở các địa phương khác đến học tập, làm việc và sinh sống. Vậy để đăng kư thường trú (nhập hộ khẩu) tại TP.HCM th́ cần những yêu cầu ǵ, thủ tục ra sao?
em nhờ bên tư vấn luật iura.vn tư vấn giúp em
em cảm ơn

View more latest threads same category: