TITALIUMTM l* một loại v*t liệu hợp kim được chế tạo mang đặc t*nh bền chắc nhưng rất nhẹ, tương tự như những v*t liệu được s* dụng trong ng*nh h*ng không. Ứng dụng của v*t liệu tiên tiến n*y dễ thấy ngay trên thiết kế sản phẩm.

Xem chi tiết v* đặt h*ng tại đây: http://www.dodungthietbi.com/khoa-ab...1-5307916.html

Hotlline: 02866848353 - 0909237677

Tất cả các khóa dòng TITALIUMTM đều mang vẻ đẹp của thép không gỉ. Những sản phẩm từ TITALIUMTMcứng hơn, nhẹ hơn 30%, nhưng vẫn giữ nguyên t*nh năng an to*n khiến chúng trở nên lợi thế hơn hẳn so với khóa treo bằng đồng truyền thống.

Đặc t*nh kỹ thu*t:
Khóa thế hệ mới có thân bằng chất liệu Nhôm/Titan
- Được chế tạo bằng v*t liệu hợp kim nhôm/ Titan siêu nhẹ, không gỉ, mang sức bền cơ lý cao hơn đồng.- K*ch thước bề ngang 60mm.
- 4 chìa răng cưa truyền thống
- C*ng khóa đường k*nh lớn bằng thép tôi cứng, bên ngo*i bọc nano chống gỉ.
- To*n bộ chi tiết bên trong khóa được l*m bằng v*t liệu 100% không gỉ.$Link$

View more latest threads same category: