Trước mặt là khung cảnh xinh xắn vậy th́ đâu có lư do ǵ ta không mở rộng không gian để gián tiếp đưa vườn vào nhà? Khai thác triệt để những ǵ ḿnh đă tạo dựng nên, các KTS tư vấn nhà xinh đă sử...